INFORMACJA O POSIADANIU I PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Uprzejmie informujemy że:

– Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Poligraficzny NORMEX Iwona Morawczyńska z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Geodetów 8 , NIP 5831993555, REGON 221127117,
tel. 58 341 11 94, e-mail biuro@normex.pl

– Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować  poprzez adres  e-mail rodo@normex.pl, telefonicznie na numer telefonu 58 341 11 94, bądź pisemnie na wskazany adres siedziby Firmy.

– Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług zgodnie z zakresem naszej działalności i zgodnie z prawem.
Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach: zapewnienia prawidłowego świadczenia naszych usług, przesyłania ofert handlowych i zapytań ofertowych,  zawarcia i realizacji zlecenia, zawarcia i realizacji umowy, weryfikacji partnerów biznesowych, prowadzenia korespondencji i utrzymania kontaktu związanego z realizacją zlecenia, wykonywania umowy na zakup towarów, wykonywania umowy na usługi transportowe, wykonywania umowy na inne usługi poligraficzne związane ze zleceniem, obsługą reklamacji, prowadzeniem działań marketingowych, realizacji przepisów prawa, tj. rachunkowych i podatkowych, dochodzenia roszczeń.

– Dbając o bezpieczeństwo wszystkich danych w naszej firmie na bieżąco dopasowujemy rozwiązania do potencjalnych zagrożeń związanych z naruszeniami dostępu do systemu informatycznego, takie jak zaszyfrowanie wszystkich urządzeń mobilnych, zaszyfrowania bazy danych, autoryzacji. Dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione w zakresie jaki jest im niezbędny do pracy.

– Podanie danych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji.

– Dane osobowe mogą być ujawnione Osobom upoważnionym przez Zakład Poligraficzny Normex, podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi, takie jak poligraficzne, marketingowe, transportowe, informatyczne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa – operatorom płatności, instytucjom kredytowym, leasingowym, faktoringowym, pocztowym, transportowym, kurierskim, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, podatkowe, windykacyjne oraz organom administracji państwowej.

– Nie udostępniamy Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

– Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, umów, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą oraz spełnienia przepisów finansowo-księgowych, w uzasadnionych przypadkach  do czasu skutecznego  dochodzenia roszczeń.

– W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, całkowitego usunięcia ( ,,prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do wycofania zgody na ich przetwarzanie.

– Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

– Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo że Zakład Poligraficzny Normex naruszył przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

– W zakresie nieuregulowanym niniejsza polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych: RODO- Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.