Dotacje unijne

04.11.2021 r.

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 : Kredyt na innowacje technologiczne. Europejski Fundusz Rozwoju Gospodarczego.

PROJEKT: „Wdrożenie innowacyjnej technologii przegniatania (bigowania) kartonów poprzez naniesienie roztworu uelastyczniającego.”, określonego we wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-2597/20-00
OPIS INWESTYCJI: Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji, opracowanej przez Wnioskodawcę̨ na podstawie wyników prac własnych. Nowa technologia będzie prowadziła do powstania nowego, niedostępnego na poziomie polskim produktu – książki w oprawie klejonej, kombinowanej ze sztywną wykrawaną okładką oraz na poziomie przedsiębiorstwa – oprawy klejonej ze skrzydełkami.

www.mapadotacji.gov.pl/projekty/1472942/

www.poir.gov.pl
www.gov.pl
www.bgk.com.pl
www.europa.eu


 

Zakończyliśmy wdrożenie  systemu B2B zgodnie z programem operacyjnym -” INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013”
Oś Priorytetowa 8. Działanie 8.2

PROJEKT:  „Wdrożenie systemu B2B integrującego systemy zarządzania produkcją oraz związanymi z nią parametrami finansowymi”
(Umowa numer WND-POIG.08.02.00-22-035/10)

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 60 %  inwestycji netto z czego:

85 % stanowi udział Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
15 % stanowi dotacja celowa

OPIS INWESTYCJI:  Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu do zarządzania produkcją poligraficzną GRAPHISOFT firmy Rhapso oraz  systemu sterowania procesem technologicznym  przygotowalni offsetowej : APOGEE Portal firmy Agfa. Wdrożenie tych systemów pozwala na zintegrowanie cyklu produkcyjnego naszej drukarni z systemami zarządzania naszych klientów.

Dofinansowanie na zakup systemu cyfrowego CTP, linii do oprawy książkowej, offsetowej dwukolorowej maszyny drukującej oraz automatu złamującego arkusze w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje SPOWKP/2.3/2/22/1041, SPOWKP/2.3/4/22/2523.

Dofinansowanie na zakup maszyny zbierającej oraz maszyny do szycia nićmi w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
UDA-RPPM-01.01.02-00-161/08-00.

www.poig.gov.pl
www.bgk.com.pl
www.mg.gov.pl
www.europa.eu